Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Mariaviering
L. Feijen
St. Oswalduskoor

Parochie H. Gabriël