Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Kinderkerstviering
i.s.m. PKN-kerk

Parochie H. Gabriël