Parochie H. Gabriël

Vrijwilligersvacaturebank

 

Zoals in bijna alle verenigingen en parochies zijn er in de Parochie H. Gabriël veel taken die door vrijwilligers (kunnen) worden uitgevoerd. Als mensen persoonlijk benaderd worden, zijn ze vaak bereid om een taak op zich te nemen. Het omgekeerde gebeurt ook: mensen die zich spontaan aanmelden om een taak op zich te nemen. Toch willen we tevens de website van onze parochie gebruiken om meer mensen te interesseren voor (parochieel) vrijwilligerswerk.

 

 

Wij bieden…

Een prettige werksfeer

Gezellige ontmoetingen met andere werkers in onze geloofsgemeenschap

Veel waardering van parochianen

 


Vacatures in Kilder

Per direct zoeken we mensen die zich in willen zetten voor de geloofsgemeenschap Kilder als:

 

Lid gezinswerkgroep 

Voor de gezinswerkgroep zijn wij dringend op zoek naar een nieuw lid om ons te komen versterken. Per jaar verzorgen wij ongeveer 5 gezinsvieringen.
Lijkt het je het leuk om mee te denken over de invulling van de gezinsvieringen en te helpen bij de uitvoering neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep of mail naar sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl.

 
Wij kijken er al vast naar uit!

 

Gezinswerkgroep Kilder:
Ilse Giesen, Debby Keurntjes, Carla Willemsen

 


Vacatures op parochiebreed niveau

Per direct zoeken we mensen die zich in willen zetten voor onze parochie als:

 

Lid werkgroep kinderwoorddienst
Wij zoeken mensen die graag kinderen willen begeleiden bij de kinderwoorddiensten. We overleggen ongeveer 5x per jaar en bereiden in tweetallen de KWD voor met als basis de informatie van www.kinderwoorddienst.nl .
Iedereen vanaf 15 jaar is welkom om eens mee proef te draaien.
Interesse? Mail met kwd@parochiegabriel.nl

 

Redactielid De Gabriël

De redactie van De Gabriël is op zoek naar een nieuw redactielid. Leest u ons kerkblad met plezier? Vindt u de
artikelen en berichten interessant of denkt u wel eens dat het beter of anders kan? Bent u betrokken bij het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente of zou u juist meer betrokken willen zijn? Dan is de functie van redactielid wellicht iets voor u. Uw inbreng in onze redactie is meer dan welkom. We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die past in ons redactieteam. De redactie bestaat uit Augustine van Ree (hoofdredacteur), Harrie Leijten,
Theo Reuling ofs, Theo Koning, Anneke Albers en Maaike Bolk. We vergaderen twee keer per uitgave van De Gabriël (in totaal acht keer m.u.v. de zomermaanden), waarbij we gezamenlijk de inhoud van de volgende uitgaven bepalen. Ervaring met redactiewerk is niet noodzakelijk. Gevoel voor taal, affiniteit met het onderwerp ‘kerk en samenleving’ en betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente is wel van belang.

Vindt u het leuk om mensen te bezoeken en daar een artikel over te maken? Dan zoeken wij u! De tijdsbesteding per uitgave zal ongeveer 2 tot 6 uur zijn, afhankelijk van de gemaakte afspraken binnen de redactie per uitgave. 

Bent u geïnteresseerd in deze boeiende vrijwilligersfunctie?

 

Laat het ons weten via parochieblad@parochiegabriel.nl  en wij nemen zo spoedig
mogelijk contact met u op.

 


Vacatures in Didam

Acolieten
Dames en heren die in de weekendviering (zondag 09.30 uur) willen assisteren bij eucharistievieringen.
Heren en dames die in de vieringen door de week (met name rouw) de voorgangers willen assisteren.

 

Vrijwilligers meld je aan: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

 


Kosters
Een koster zorgt dat mensen in de kerk naar binnen kunnen en dat alles klaarstaat voor de vieringen. Het aantal vieringen kan wisselend zijn: in het weekend een eucharistieviering en eventueel een doopviering; door de week avondwake/uitvaartvieringen.
We hebben een team van kosters die eens in de vijf weken van maandag tot maandag dienst hebben.

- Er is altijd een reserve koster beschikbaar.

 

 Vrijwilligers meld je aan: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

 


Beheerder parochiecentrum
Het parochiecentrum in Didam wordt heel veel gebruikt voor verschillende bijeenkomsten en koorrepetities. Deze zijn met name op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hoofdzakelijk in de avonduren met als uiterlijke eindtijd 22.00 uur. Dan sluit het parochiecentrum.

 
Taken van de beheerder

- mensen binnen laten en zorgen dat er voor de groepen/koren koffie en thee is

- het opruimen van de afwas

- het desgewenst klaarzetten van meubilair

 

Uitbreiding is wenselijk!

U mag ook één dag/avond voor uw rekening nemen.

 

Vrijwilligers meld je aan: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

 


Secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap is 3 ochtenden per week geopend en wel op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur.
Wij zoeken voor het secretariaat iemand m/v, die op woensdagochtend gegevens - bijvoorbeeld gebedsintenties - wil invoeren in de computer.

 

Vrijwilligers meld je aan: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl


Werkgroep Kerkbalans
Wij vragen van de loper

- om éénmaal per jaar in de maand januari
- bij (gemiddeld) een twintigtal parochianen

- in het kader van de actie Kerkbalans

- een brief te bezorgen

- en deze later weer op te halen.
Dit kost de vrijwilliger niet meer dan 2 uur tijd per jaar.

 

Vrijwilligers meld je aan: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

Voor vragen kunt u terecht bij dhr. H. Wolf, de contactpersoon.

Tel. 0316-228204

M. 06-51513064

 

Vele handen maken licht werk!


<< terug naar vorige pagina