Geloofkern St. Martinus te Wehl

Kerkberichten   

 

Zaterdag 11 augustus – Geen viering

 

 

Dinsdag 14 augustus 16.00 uur – Viering in Oldershove

 

 

Vrijdag 17 augustus 9.30 uur – Viering

 

 

Zaterdag 18 augustus 19.00 uur – Eucharistieviering

Voorganger   Pastoor J. Jansen en diaken Leon Feijen  

Lector            Paul van Pul   

Zang               Parochiekoor Nieuw Wehl/Wehl

Misdienaars   Melvin Lamers   

Intenties 11 augustus

Everhardus Wichers en Johanna Wichers-Wigman, Anna, Marie en Toon Segers.

Intenties 18 augustus

Bart en Marie Röttger-Joling, Fam. Jansen-Keurentjes, Jan Kloppenburg,

Ouders Kraaijvanger-Stienezen, Ineke Berntsen-Thijssen, Jrg. Henk Reuling,

Jrg. Gerrit Rewinkel, Pater Willy Hoeben, Jrg. Willy Gudden, Jrg. Hennie Woltering,

Riet Hulshof, Mevr. Reijmer-Damen, Jan en Grada Koning-Joling, Theet Tiemessen,

Jan en Marietje Reijmer-Damen, Riek Kraaijvanger-Derksen.

 

Dinsdag 21 augustus 16.00 uur – Viering in Oldershove

 

 

Vrijdag 24 augustus 9.30 uur – Viering

 

 

 

 

 

      

 

TOELICHTING:

 

*(1) Elke vrijdagochtend eucharistieviering om 09.30 uur:

 

-       Viering gaat niet door bij een uitvaart;

-       Bij afwezigheid van pastoor Jansen;

-       Wordt elk weekend medegedeeld of er een eucharistieviering op vrijdag zal zijn;

-       Men kan natuurlijk ook op maandagavond het secretariaat bellen; of lezen op de website

-       Na deze viering is er koffie in het parochiecentrum